15.01.2009

Maksu - Palauttaminen - Viipyminen

Maksun palauttamisen viivästyminen Oikeusrekisterikeskuksessa

Kantelija oli maksanut sakon sekä hänelle tiedoksi annetun rangaistusvaatimuksen että käräjäoikeuden samassa asiassa antaman tuomion johdosta. Kantelija arvosteli viranomaisten menettelyä muun muassa sen vuoksi, että hänelle ei ollut palautettu suorittamaansa ylimääräistä sakkoa.

Oikeusrekisterikeskuksen selvityksen mukaan maksun palauttamista oli vaikeuttanut muun muassa se, että maksu oli maksettu vastustetun rangaistusvaatimuksen viitenumerolla, jota vastaavaa täytäntöönpanoasiaa ei rekisterissä ollut. Lisäksi maksulla ollut maksajan nimi oli ollut epätäydellinen.

Oikeusrekisterikeskuksen selvityksessä mainitut syyt sille, että maksun palauttaminen oli kestänyt varsin pitkään, olivat apulaisoikeuskanslerin mielestä sinänsä olleet osittain ymmärrettävät. Asiassa ei kuitenkaan ollut tullut ilmi mitään oikeudellisesti hyväksyttävää perustetta sille, että kantelijan tammikuussa 2007 maksaman sakon johdosta hänen marraskuussa 2006 näin ollen suorittama ylimääräinen maksu oli palautettu hänelle vasta elokuussa 2007 sen jälkeen kun hän oli tehnyt asiasta kantelun oikeuskanslerille. Apulaisoikeuskanslerin mukaan maksu olisi pitänyt palauttaa kantelijalle nopeammin kuin tapauksessa oli tehty. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että Oikeusrekisterikeskus ei ollut palauttanut maksua säännösten edellyttämällä tavalla viivytyksettömästi.

Kantelijan suorittama ylimääräinen sakon maksu oli palautettu kantelijalle asianmukaisine korkoineen. Oikeusrekisterikeskus oli sittemmin muuttanut maksujen palauttamiskäytäntöään ja palauttamisen nopeuttamiseen oli tapauksen perusteella kiinnitetty huomiota. Erityisesti nämä seikat huomioiden apulaisoikeuskansleri katsoi, että asia ei antanut hänelle aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että hän saattoi maksun palauttamisen viivästymisestä esittämänsä näkemyksen Oikeusrekisterikeskuksen tietoon.

PL 21 § 1 mom.
L sakon täytäntöönpanosta 22 §
Valtion virkamieslaki 14 § 1 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.