09.01.2009

Käräjäoikeus - Ilmoitus - Avioliitto

Käräjäoikeuden menettely avioeroasiassa

Kantelija arvosteli käräjäoikeuden menettelyä häntä koskevassa avioeroasiassa muun ohella sen vuoksi, ettei hän ollut saanut käräjäoikeuden avioeropäätöstä, vaikka hän oli ilmoittanut osoitteensa.

Käräjäoikeuden selvityksen mukaan ilmoitus avioeroon tuomitsemisesta oli tullut lähettää kantelijalle, kun tämän osoite oli ratkaisua annettaessa ollut tiedossa. Selvityksen mukaan näin oli hyvin todennäköisesti menetelty, kun kantelijan osoite oli avioeropäätökseen merkitty. Ilmoituksen lähettämisestä ei kuitenkaan ollut tehty erillistä merkintää asiakirjoihin. Selvityksen mukaan asiassa ei voitu sulkea pois sitä vaihtoehtoa, että ilmoitus olisi ilmeisessä epähuomiossa jäänyt toimittamatta.

Avioliittoasetuksen 13 §:n 2 momentin mukaan kummallekin puolisolle on annettava kirjallinen ilmoitus avioeroon tuomitsemisesta.

Käsillä olevassa tapauksessa ilmeistä oli, että kantelijalle ei ollut saapunut avioliittoasetuksen edellyttämää ilmoitusta avioeroon tuomitsemisesta. Epäselväksi asiassa jäi se, mistä syystä tämä johtui. Ilmoituksen todentamista vaikeutti se, että käräjäoikeudessa ei tehty asiakirjoihin merkintää ilmoituksen mahdollisesta lähettämisestä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi päätöksessään, että kanteluasiaa käsiteltäessä ei käynyt ilmi sellaisia seikkoja, jotka riittävällä varmuudella olisivat todentaneet sen, että käräjäoikeus olisi avioliittoasetuksen 13 §:n 2 momentin edellyttämällä tavalla antanut kantelijalle ilmoituksen avioeroon tuomitsemisesta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti käräjäoikeuden huomiota mainitun säännöksen noudattamiseen.

Avioliittoasetuksen 13 §:n 2 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.