26.01.2009

Virka - Nimitysmuistio

Ansioyhteenvedon laadinnasta virkanimitysasiassa

Nimitysmuistioon sisältyvässä ansioyhteenvedossa oli merkittynä kunkin hakijan suorittama ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi kahden hakijan kohdalla oli mainittu alempi tutkinto (restonomi, merkonomi). Viranomaisen antamassa selvityksessä ei kiistetty tietoa, että kantelija oli suorittanut myös merkonomin ja hallintonotaarin tutkinnot. Selvityksestä ei ilmennyt, miksi näitä tutkintoja ei ollut mainittu ansioyhteenvedossa. Selvänä oli pidettävä, että näin olisi voitu tehdä. Apulaisoikeuskansleri katsoi kuitenkin, että kyseessä oli pikemminkin huolimattomuus kuin tietoinen syrjintä. Tällä huolimattomuudella ei ollut näytetty olleen olennaista merkitystä nimitysharkinnassa, eikä se ollut estänyt kantelijan arviointia ansioituneimpien hakijoiden joukkoon.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti viranomaisen huomiota huolellisuuteen viranhakijoiden ansioyhteenvetoa laadittaessa.

Suomen perustusL 125 § 2 mom
Valtion virkamiesL 6 § 1 mom
Valtion virkamiesL 11 §
YhdenvertaisuusL 6 § 1 mom
L naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 7 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.