15.01.2009

Neuvonta - Vastaus

Viranomaisen neuvonta- ja vastaamisvelvollisuus

Kaupungin kansliapäällikölle, teknisen viraston johtajalle ja ympäristöpäällikölle oli lähetetty sähköpostitse toimenpidepyyntö ja tiedustelu, jotka koskivat sataman alueella suoritettavaa melua aiheuttavaa työtä. Kaupungin kansliapäällikkö ilmoitti kantelijalle, että satama vastaa kantelijan viestiin. Satamalta vastauksen saatuaan kantelija esitti lisäkysymyksiä ja tarkennuksia siihen sähköpostiosoitteeseen, josta vastaus oli saapunut. Lisäkysymyksiinsä kantelija ei saanut vastausta. Satamalaitos perusteli vastauksen antamatta jättämistä sillä, että sen käsityksen mukaan vastaus oli ollut kattava ja että viranhaltija, jonka osoitteeseen lisäkysymykset oli lähetetty, oli viestin saapumisen aikaan vuosilomalla.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että hallintolain ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain säännösten mukaan kantelijan esittämiin lisäkysymyksiin olisi tullut vastata. Mikäli sähköpostiviesti oli lähetetty lomalla olleen viranhaltijan henkilökohtaiseen virkasähköpostiosoitteeseen, olisi viestiin tullut vastata mahdollisimman pian loman päätyttyä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupunginhallituksen huomiota viranomaisen neuvontavelvollisuutta ja sähköiseen viestiin vastaamista koskeviin säännöksiin.

Hallintolaki 8 §
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 12 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.