21.01.2009

Hyvä hallinto - Vastaus - Tiedonanto

Asiakirjan tiedoksianto ja tiedusteluun vastaaminen ympäristöasiassa

Erään tilan jätevesien käsittelyä ja johtamista koskeva asia oli saadun selvityksen mukaan tullut kaupungin ympäristönsuojelutoimiston käsiteltäväksi kantelijan aloitteesta. Kantelija oli useiden vuosien ajan ollut yhteydessä ympäristönsuojeluviranomaisiin, koska hänen käsityksensä mukaan hänen omistamansa kiinteistön alueelle jatkuvasti johdettiin jäte- ja kuivatusvesiä. Apulaisoikeuskansleri totesi, että tähän nähden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisten olisi hyvän hallinnon näkökulmasta ollut perusteltua antaa kantelijalle oma-aloitteisesti tieto toisen omistaman kiinteistön jätevesijärjestelmän tarkistamista koskevasta asiakirjasta, vaikka kantelija ei heidän arvionsa mukaan olisikaan ollut asianosaisen asemassa. Samassa kanteluasiassa apulaisoikeuskansleri saattoi kaupungin rakennusvalvontaviranomaisten tietoon käsityksensä siitä, että viranomaiselle kirjallisesti osoitettuun tiedusteluun tulisi pääsääntöisesti vastata kirjallisesti.

Hallintolaki 8 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.