04.11.2008

Kirje - Käsittely - Oikeuskansleri

Ministeriön menettely kansalaiskirjeen käsittelyssä

Kantelijan mukaan hän ei ollut saanut vastausta ministerille joulukuussa lähettämäänsä kirjeeseen. Apulaisoikeuskansleri pyysi huhtikuussa ministeriöltä selvitystä. Toukokuussa antamassaan osastopäällikön allekirjoittamassa selvityksessä ministeriö sivuutti asian sillä perusteella, että kirjettä ei ollut osoitettu ministeriölle, ettei sitä ollut kirjattu ministeriön diaariin ja ettei sitä ollut käsitelty ministeriössä. Oikeuskansleri pyysi ministeriltä lausunnon. Heinäkuussa antamassaan lausunnossa ministeri kertoi, ettei kirjettä ollut löytynyt ministeriöstä ja että kantelijalle oli nyt vastattu.

Oikeuskansleri totesi, että kantelukirjoituksen liitteenä oleva ministerille osoitettu kirje oli sisältönsä puolesta ministeriön toimialaan kuuluva asiallinen kansalaiskirje. Hyvän hallinnon vaatimukset edellyttävät, että tällaiseen kirjeeseen vastataan ja että se tapahtuu ilman aiheetonta viivytystä. Ministerin harkinnassa on, vastaako hän kirjeeseen henkilökohtaisesti vai antaako hän vastaamisen jonkun virkamiehen tehtäväksi.

Käytettävissä olevan aineiston perusteella ei varmuudella voitu todeta, saapuiko kirje kantelijan lähettämänä ministeriöön. Kirje tuli ministeriön tietoon viimeistään huhtikuisen selvityspyynnön liitteenä. Ministeriön toimittamasta selvityksestä olisi tullut ilmetä, oliko kirje saapunut ministeriöön vai ei. Myönteisessä tapauksessa selvityksen olisi tullut sisältää tieto kirjeen käsittelyvaiheista, kielteisessä tapauksessa ilmoitus, että kirjeeseen vastattaisiin kantelukirjoituksen liitteen perusteella. Kun vastaus kantelijalle lopulta lähetettiin heinäkuussa kahden oikeuskanslerinvirastosta tulleen yhteydenoton jälkeen, ministeriön menettely antoi aihetta arvosteluun käsittelyn viivytyksettömyysvaatimuksen kannalta.

Oikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle ministeriön huomiota esittämiinsä näkökohtiin vastaamisesta ministerille osoitettuun ministeriön toimialaan kuuluvaan asialliseen kansalaiskirjeeseen, käsittelyn viivytyksettömyysvaatimuksen noudattamisesta sanotunlaisessa asiassa ja oikeuskanslerin oikeudesta saada laillisuusvalvontaansa varten tarvitsemansa tiedot.

Suomen perustusL 21 §
Suomen perustusL 111 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.