17.12.2008

Riita-asia - Oikeudenkäynti - Viipyminen

Riita-asian oikeudenkäynnin kesto

Kantelija arvosteli tuomioistuimien menettelyä riita-asiassa, koska oikeudenkäynti oli hänen mielestään kestänyt kohtuuttoman pitkään.

Kantelussa mainittu riita-asia oli tullut vireille käräjäoikeudessa joulukuussa 1999. Asia käsittely oli päättynyt korkeimman oikeuden joulukuussa 2006 tekemään päätökseen olla myöntämättä hovioikeuden tuomioon valituslupaa. Asian käsittely eri oikeusasteissa oli kokonaisuudessaan kestänyt hieman yli seitsemän vuotta. Apulaisoikeuskansleri piti tätä oikeudenkäynnin kokonaiskäsittelyaikaa Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön valossa lähtökohtaisesti arvostelulle alttiina.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan riita-asia ei näyttänyt olleen oikeudellisesti vaikea tai mitenkään poikkeuksellisen laaja. Asiassa ei myöskään tullut ilmi mitään sellaisia esimerkiksi kantelijan omasta toiminnasta johtuvia syitä, jotka olisivat viivyttäneet asian käsittelyä. Asian käsittely oli olennaisesti pitkittynyt sen vuoksi, että asia oli kertaalleen palautettu korkeimmasta oikeudesta takaisin hovioikeuden käsiteltäväksi. Ottaen huomioon tuomioistuimilla lainkäyttöasioissa olevan harkintavallan apulaisoikeuskansleri totesi erikseen, ettei hänellä palauttamisesta seuranneesta kokonaiskäsittelyajan pitkittymisestä huolimatta ollut oikeudellisia perusteita arvostella hovioikeuden menettelyä asiassa.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että mikään yksittäisistä oikeuskäsittelyn vaiheista ei sellaisenaan ollut niin pitkä, että hänellä olisi ollut aihetta epäillä minkään tuomioistuimen aiheettomasti viivytelleen asian käsittelyä. Ottaen erityisesti huomioon päätöksessään mainitsemansa näkökohdat hän katsoi, että käsillä olevan riita-asian käsittely oli kuitenkin kestänyt kokonaisuudessaan niin pitkään, että käsittelyaikaa oli pidettävä kohtuuttoman pitkänä ja että käsittelyaika oli siten ylittänyt oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille asetetut vaatimukset.

Apulaisoikeuskansleri saattoi esittämänsä asian kokonaiskäsittelyaikaa koskevat näkökohdat oikeusministeriön tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.