17.12.2008

Lastensuojelu - Huostaanotto

Lastensuojelulaitoksen menettely

Kantelukirjoituksessa arvosteltiin lastensuojelulaitoksen menettelyä. Kantelijan poika oli kesällä 2005 otettu sosiaalilautakunnan huostaan ja sijoitettu lastensuojelulaitokseen. Sijaishuollon aikana pojalle kuulumatonta omaisuutta oli pidetty lastensuojelulaitoksen hallussa eikä sitä ollut palautettu kokonaisuudessaan kantelijalle hänen pyynnöistään huolimatta. Osa omaisuudesta oli palautettu vasta pojan sijoituksen päätyttyä. Lisäksi pojan mahdollisuuksia pitää yhteyttä äitiin ja isoäitiin rajoitettiin perusteetta 16.8.2005 tehdyllä päätöksellä.

Apulaisoikeuskansleri ratkaisussaan viittasi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 4 ja 5 §:n säännöksiin, joiden mukaan asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua mukaan lukien sen, että sosiaalihuollon henkilöstö selvittää asiakkaalle hänen oikeutensa ja erilaiset vaihtoehdot. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että lastensuojelulaitoksen olisi tullut noudatettua menettelytapaa paremmin neuvotella tavaroiden luovuttamisesta kantelijan kanssa ja selvittää hänelle, miten hänen olisi ollut mahdollista saada hänelle kuuluva omaisuus takaisin ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi kantelijan lasta koskeneessa yhteydenpidon rajoittamispäätöksessä olisi ollut asianmukaista yksilöidä riittävästi rajoittamisen sisältö ja antaa siitä tieto niin, että rajoitusten kohteena oleva henkilö olisi paremmin saanut tietää, mitkä rajoitukset häntä koskivat.

Lastensuojelulain (683/1983) 25 §, 31 § ja 32 §
Lastensuojeluasetuksen (1010/1983) 9 §, 10 §:n 1 ja 2 momentit, 11 § ja 12 §
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 4 §:n 1 ja 2 momentit sekä
5 §:n 1 ja 2 momentit

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.