12.12.2008

Asiakirjajulkisuus - Salassapitovelvollisuus - Terveydenhuolto

Salassapitoa koskeva merkintä

Lääninhallituksen kantelijalle toimittama päätös kuntayhtymän hoitohenkilökunnan mitoituksesta oli merkitty salassa pidettäväksi. Lääninhallitus totesi selvityksessään, että kyseiseen päätökseen ei sisältynyt julkisuuslain 24 §:n nojalla salassa pidettäviä tietoja ja että salassapitomerkintää tehtäessä oli sattunut inhimillinen virhe. Kun lääninhallitus oli ilmoituksensa mukaan ohjeistanut henkilökuntansa salassapitomerkintöjen tekemisessä, ei kantelu antanut aihetta muihin apulaisoikeuskanslerin toimenpiteisiin kuin että hän lähetti päätöksensä lääninhallitukselle tiedoksi.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.