9.12.2008

Käsittely - Viipyminen - Hakemus

Patentti- ja rekisterihallituksen menettelystä patenttihakemusten käsittelyssä

Patenttihakemus (1) oli patentti- ja rekisterihallituksessa vireillä vuodesta 1995 vuoteen 2006 eli yli 11 vuotta. Apulaisoikeuskansleri totesi 9.6.2000, että siihen mennessä käsittelyyn kulunut viiden vuoden aika oli kaksinkertainen keskimääräiseen käsittelyaikaan nähden. Tämän jälkeen käsittely kesti siis vielä yli 6 vuotta. Patenttihakemus (2) oli patentti- ja rekisterihallituksessa vireillä vuodesta 1997 vuoteen 2006 eli yli yhdeksän vuotta. Patentti- ja rekisterihallitus viittasi selvityksessään pitkien käsittelyaikojen osalta työruuhkaan ja tutkijainsinöörin sairastumiseen.

Vaikkakin hakijan voitiin katsoa jossakin määrin itse vaikuttaneen viipymiseen, oikeuskansleri piti selvänä, että käsittelyaika kummassakin tapauksessa oli hakijan kannalta kohtuuttoman pitkä. Hakemuksen (1) osalta tämä koski paitsi kokonaiskäsittelyaikaa myös apulaisoikeuskanslerin ratkaisun jälkeistä yli 6 vuoden käsittelyaikaa.

Oikeuskansleri totesi, että kummankaan hakemuksen käsittelystä ei ollut esitetty sellaista selvitystä, että viivytystä voitaisiin pitää aiheellisena. Hakemusten käsittelyssä oli siten menetelty perustuslain 21 §:n 1 momentin vastaisesti. Oikeuskansleri huomautti vastaisen varalle patentti- ja rekisterihallitusta asiasta.

Suomen perustusL 21 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.