25.11.2008

Hyvä hallinto - Verotus

Veroviranomaisen menettely tietojen rekisteröinnissä

Tornionlaakson verotoimistossa oli tehty virheellinen rekisterimerkintä verohallinnon rekisteriin, kun A:n omistukseen oli merkitty viikko-osake Kolarin kunnassa. Veroviranomainen ei ollut pystynyt selvittämään, mihin virheellinen rekisterimerkintä perustui. Tästä johtuen A oli tullut rajoitetusti verovelvolliseksi Kolarin kunnassa, vaikka A tässä vaiheessa asui pysyvästi ulkomailla, eikä hänellä ollut koskaan ollut sidettä Kolarin kuntaan. A:n ilmoitettua virheestä, hänen tietonsa oli korjattu oikeiksi Tornionlaakson verotoimistossa, mutta samalla ei ollut tehty asiakastietojen passivointia. Koska passivointia ei ollut tehty, A oli tullut yleisesti verovelvolliseksi Kolarin kunnassa, ja hänet oli lisäksi merkitty evankelisluterilaisen seurakunnan jäseneksi verohallinnon tietojärjestelmään. A:n oltua uudelleen yhteydessä Tornionlaakson verotoimistoon virheellisyyksien vuoksi, verotoimisto oli Verohallitukselta ohjeen saatuaan passivoinut A:n asiakastiedot verohallinnon rekisteriin. A:n muutettua takaisin Suomeen, Porvoon verotoimistossa oli tulostettu muutosverokortti, jossa kotikuntana oli edelleen Kolari. A:n otettua puhelimitse yhteyttä verokorttipalveluun, virkailija ei ollut A:n mukaan suostunut kertomaan hänelle nimeään eikä virka-asemaansa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Meri-Lapin verotoimiston huomiota Verohallinnon tietojärjestelmään tehtävien merkintöjen oikeellisuuden varmistamisessa. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kehotti Verohallintoa varmistamaan, että kirjoituksessa tarkoitetut virheellisyydet Verohallinnon tietojärjestelmän ohjelmissa eivät enää toistu. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Verohallinnon huomiota siihen, että sen yksiköillä on tarpeelliset ohjeet kantelussa tarkoitettujen tietojärjestelmän ohjelmistojen sovelluksiin liittyvien ongelmatilanteiden varalta. Lisäksi apulaisoikeuskanslerin sijainen kehotti Verohallintoa huolehtimaan siitä, että sen henkilökunta toimii hyvän hallinnon mukaisesti ja ilmoittaa nimensä ja asemansa sitä kysyttäessä.

PL 21 §
HL 1 ja 7 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.