04.11.2008

Käsittely - Tulli - Oikeuskansleri

Tullin menettelystä autoverovalituksen käsittelyssä

Autoverovalituksen käsittelyn yhteydessä tullipiiri varasi valittajalle mahdollisuuden vastaselityksen antamiseen 11.1.2006 mennessä. Valittajan asiamiehen pyynnöstä määräaikaa pidennettiin kahdella viikolla ja myöhemmin sovittiin, että vastaselitys annettaisiin sitten kun asiamiehen nostama oikeusjuttu asiakirjojen saamisesta olisi selvä. Sanotussa oikeusjutussa 17.10.2006 annettu lainvoimainen päätös tuli tullipiirin tietoon ennen vuoden päättymistä. Selvityksessään 7.5.2008 tullipiiri viittasi muutoksenhakujen käsittelyn keskeyttämiseen korkeimman hallinto-oikeuden joulukuussa 2006 antamanratkaisun johdosta, mutta ei kertonut aikeistaan jatkaa valituksen käsittelyä. Tullihallitus antoi 8.5.2008 tullipiirille kehotuksen jatkaa valituksen käsittelyä, mutta 4.11.2008 mennessä valitus ei ollut tullut vireille Helsingin hallinto-oikeudessa.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun vaikutuksista riippumatta tullipiiri ei ollut noudattanut perustuslain 21 §:ssä säädettyä asianmukaisen ja viivytyksettömän käsittelyn vaatimusta. Hän totesi myös, että tullipiirin virkamiehet laiminlöivät noudattaa perustuslain 111 §:n ja hallintolain 23 §:n perusteella viranomaiselle kuuluvaa velvollisuutta, kun oikeuskanslerinvirastosta tehtyjen tiedustelujen johdosta tullipiiristä ei annettu asianmukaista tietoa valituksen käsittelyvaiheesta.

Apulaisoikeuskansleri saattoi vastaisen varalle tullipiirin tietoon esittämänsä käsitykset käsittelyn asianmukaisuudesta ja viivytyksettömyydestä sekä käsittelyä koskevien tietojen antamisesta.

Suomen perustusL 21 §
Suomen perustusL 111 § 2 mom
HallintoL 23 §
L viranomaisen toiminnan julkisuudesta 18 § 1 mom 1 k
A viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 6 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.