12.11.2008

Käräjäoikeus - Viipyminen - Haaste

Viivästys haasteiden antamisessa

Kantelussa arvosteltiin muun ohella käräjäoikeutta siitä, että syyteoikeus oli ehtinyt vanhentua käräjäoikeuden viivyteltyä haasteiden antamisessa.

Saadun selvityksen mukaan asiaa käsitellyt käräjätuomari oli epähuomiossa antanut haasteet vasta syyteoikeuden vanhentumisen jälkeen. Selvityksen antanut käräjätuomari myönsi tekemänsä virheen ja olevansa siitä vastuussa.

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 luvun 8 §:n mukaan tuomioistuimen on rikosasiassa annettava haaste viipymättä sen jälkeen, kun syyttäjä on toimittanut haastehakemuksen käräjäoikeudelle. Säännöksen perusteella tuomarin virkavelvollisuuksiin kuuluu omalta osaltaan pyrkiä huolehtimaan siitä, että hänen käsiteltäväkseen tullutta rikosasiaa koskeva haaste annetaan vastaajalle tiedoksi niin, ettei rikoksen syyteoikeus pääse vanhentumaan.

Syyteoikeuden vanhentumisen vuoksi vastaajien tekemiksi epäiltyjä tekoja ei käsillä olevassa tapauksessa voitu käsitellä oikeusjärjestyksen mukaisesti. Asianomistajien kannalta kysymys oli heidän perustuslain 21 §:ssä turvatun oikeuteen pääsyn rajoittamisesta. Se, että haasteen antamisessa tapahtuneen aiheettomana pidettävän viipymisen takiarikosasiaa ei voida käsitellä lain tarkoittamalla tavalla, on myös omiaan heikentämään luottamusta oikeudenhoidon toimivuuteen.

Aikaa käräjäoikeudessa asian vireille tulosta rikosten syyteoikeuden vanhentumiseen oli ollut lähes neljä kuukautta. Asiassa ei tullut ilmi mitään estettä sille, etteikö asiaa käsitellyt käräjätuomari olisi voinut antaa haasteita riittävän ajoissa. Ei myöskään käynyt ilmi, että asiassa olisi vanhentumiskysymykseen liittynyt oikeudellista tulkinnanvaraisuutta tai että olisi ollut mitään muutakaan syytä, miksi syyteoikeuden vanhentumisaika ei olisi ollut käräjätuomarin helposti havaittavissa.

Oikeuskansleri antoi käräjätuomarille huomautuksen vastaisen varalle rikosasian vanhentumiseen johtaneen vastaajien haasteiden antamisen laiminlyönnin johdosta.

Perustuslain 21 §
Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 luvun 8 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.