14.10.2008

Hyvä hallinto - Viipyminen

Hyvän hallinnon edellyttämä palvelun asianmukaisuus

Kantelija oli joutunut liikenneonnettomuuteen, jonka johdosta haettujen korvausten käsittely oli kestänyt vakuutusyhtiössä lähes kaksi vuotta.

Kantelun johdosta antamassaan selvityksessä yhtiö myönsi viivästymisen ja teki asiassa päätöksen. Selvityksen mukaan viivästys oli aiheutunut korvauskäsittelijän laiminlyönnistä. Yhtiön ilmoituksen mukaan työnjohdolla ei saapuvien asioiden suuren määrän vuoksi ollut mahdollisuuksia tarkistaa korvaushakemusten asianmukaista käsittelyä.

Apulaisoikeuskansleri lausui vakuutusyhtiön tietoon saattamanaan käsityksenä, että yhtiön menettely ei täyttänyt perustuslain ja hallintolain vaatimusta asioiden viivytyksettömästä käsittelystä. Korvausten myöhästymisen moitittavuutta lisäsi se, että lakisääteiseen liikennevakuutukseen perustuvien korvausten kohtuuton viipyminen vaaransi myös perustuslain takaamaa perustoimeentulon turvaa.

Tilanteen toistumisen estämiseksi apulaisoikeuskansleri velvoitti yhtiön esittämään selvityksen toimenpiteistä hallintolain edellyttämän asianmukaisen asiointipalvelujärjestelmän ja siihen liittyvän seurantajärjestelmän luomiseksi.

PL 19 § 2 mom ja 21 § 1 mom
Hallintolaki 7 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.