18.9.2008

Oikaisu - Vastaus - Viipyminen

Oikaisuvaatimuksen käsitteleminen asiakaspalautteena

VHF-puhelimen taajuusmaksua koskevan laskun saatuaan kantelija oli seuraavana päivänä lähettänyt Viestintävirastolle sähköpostiviestin, jossa hän ilmoitti pitävänsä viraston tulkintaa maksun määräytymisestä virheellisenä ja liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vastaisena. Lähes puoli vuotta myöhemmin kantelija tiedusteli sähköpostitse asian käsittelyn etenemistä ja toisti käsityksensä maksun määräämisen virheellisyydestä. Yli kahdeksan kuukauden kuluttua kantelijan ensimmäisestä viestistä Viestintävirasto lähetti hänelle kirjeen, joka oli muodoltaan vastaus kyselyyn ja jossa selostettiin radiolupien myöntämistä ja maksun määräytymistä. Viestintäviraston selvityksestä ei käynyt ilmi syitä, miksi vastaaminen oli viipynyt.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että Viestintäviraston olisi tullut kantelijan viestistä ymmärtää, että hän piti laskua perusteeltaan virheellisenä ja että tarkoituksensa oli vaatia maksuun oikaisua. Viraston olisi tullut käsitellä kantelijan viesti oikaisuvaatimuksena ja antaa siihen valituskelpoinen päätös. Koska oikaisuvaatimusasiaa ei saadun selvityksen valossa vielä ollut ratkaistu ja asiaan näin ollen oli vielä mahdollista hakea muutosta säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin, kantelu ei antanut aihetta muuhun kuin että apulaisoikeuskanslerin sijainen lähetti ratkaisunsa tiedoksi ja saattoi siinä esitetyn näkemyksensä kantelijan viestin luonteesta tiedoksi Viestintävirastolle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.