22.10.2008

Oikaisu - Käsittely

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn laiminlyönti ja viivästyminen kunnan ympäristölautakunnassa

Kantelija teki kunnan ympäristölautakunnalle oikaisuvaatimuksen jätemaksusta. Ympäristölautakunta ei käsitellyt oikaisuvaatimusta vaan asia siirtyi perintään. Maksusuoritus tuli kunnalle ulosottoviranomaisen kautta.

Lautakunta totesi selvityksessään, että osasyynä oikaisuvaatimuksen käsittelyn laiminlyöntiin oli viranhaltijoiden vaihtuminen ja jääminen ilman asianmukaista perehdytystä. Kantelun tekemisen jälkeen oikaisuvaatimus käsiteltiin ja hylättiin.

Apulaisoikeuskansleri katsoi ratkaisussaan, että kunnan ympäristötoimi ei toiminut oikaisuvaatimuksen käsittelyssä kuntalain ja hallintolain edellyttämällä joutuisuudella. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnan ympäristötoimen huomiota siihen, että oikaisuvaatimukset käsitellään kuntalain edellyttämällä tavalla viivytyksettä sekä että noudatetaan hallintolain edellyttämiä hyvän hallinnon periaatteita.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.