13.10.2008

Oikeudenkäynti - Tuomari

Tuomioistuimen pääkäsittelyn äänitteiden epäonnistuminen

Tuomioistuimen pääkäsittelyssä nauhoitetut todistajien kertomukset ym. eivät olleet tallentuneet äänitteille, koska yksi nauhurin kytkimistä oli epähuomiossa jäänyt väärään (kuuntelu) asentoon.

Apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että äänitteiden asianmukainen tallentaminen on tärkeää oikeusvarmuuden ja asianosaisten oikeusturvan kannalta, koska nykyisessä oikeudenkäyntimenettelyssä suullista todistelua ei kokonaisuudessaan kirjata pöytäkirjaan tai tuomioon. Äänitteet ovat merkityksellisiä myös, jos oikeudenkäyntimenettelyn asianmukaisuutta joudutaan jälkikäteisesti arvioimaan. Esimerkiksi kantelun kohteena olleessa tilanteessa kantelijan käräjätuomariin kohdistamien väitteiden tutkiminen todistajien kuulemiseen liittyen vaikeutui, koska kuulustelut eivät olleet asianmukaisesti tallentuneet.

Apulaisoikeuskansleri katsoi käräjäoikeuden laiminlyöneen sen huolellisuuden, jota äänitteiden tallentamisessa tuomioistuimessa on noudatettava ja kiinnitti asianomaisen käräjätuomarin sekä käräjäsihteerin huomiota huolellisuuteen käräjäoikeuden pääkäsittelyn äänitteiden tallentamisessa.

Oikeudenkäymiskaari 22 luku 6 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.