8.10.2008

Esitutkinta - Perusteleminen

Esitutkintapäätösten perusteleminen

Kantelija oli tehnyt poliisille kolme samaa asiaa koskevaa tutkintailmoitusta epäilemistään omaisuusrikoksista. Kunkin ilmoituksen johdosta oli tehty esitutkinnan päätös. Päätösten perustelut olivat puutteelliset muun muassa sen vuoksi, ettei niistä suoraan käynyt ilmi, oliko niissä kysymys esitutkinnan aloittamatta jättämisestä vai jo aloitetun esitutkinnan lopettamisesta. Asiassa saatujen selvitysten mukaan kantelijalle oli suullisesti selostettu päätösten perusteita.

Oikeus saada asiassaan perusteltu päätös kuuluu perustuslaissa mainittuihin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeisiin. Asianosaisilla on tarve tietää, miksi esitutkintaa ei asiassa toimiteta tai miksi se on lopetettu. Päätöksen perustelut mahdollistavat lisäksi ratkaisujen ulkoisen kontrolloitavuuden. Niillä on merkitystä myös ratkaisijan oman itsekontrollin kannalta, sillä ratkaisija joutuu perusteluja kirjoittaessaan pohtimaan päätöksensä oikeudellista kestävyyttä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että esitutkintapäätöksestä tulee käydä yksiselitteisesti ilmi, onko kysymyksessä päätös esitutkinnan aloittamatta jättämisestä vai aloitetun esitutkinnan lopettamisesta, ja että päätöksessä tulee mainita tosiasiaperustelun lisäksi sen oikeudellinen peruste. Perustelujen tulee käydä ilmi kirjallisesta päätöksestä.

Apulaisoikeuskansleri saattoi päätökset tehneiden poliisimiesten tietoon esitutkintapäätösten perustelemisesta esittämänsä käsitykset.

Perustuslaki 21 § 2 mom
Esitutkintalaki 2 § ja 43 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.