12.9.2008

Kirje - Käsittely - Vastaus

Kirjeeseen vastaamatta jättäminen

Kaupungin ympäristökeskukselle oli 27.12.2004 jätetty valitukseksi otsikoitu kirje, jossa kantelija arvosteli ympäristökeskuksen 17.12.2004 asuinhuoneistonsa porraskäytävässä suorittamaa tarkastusta. Kantelija oli käynyt kiirehtimässä asian käsittelyä kaupungin keskusvirastossa toukokuussa 2005 ja maaliskuussa 2007. Kirjeen jättämisestä kaupungille oli kulunut 3 vuotta ja 8 kuukautta ilman, että kantelijalle olisi ilmoitettu tietoja asian mahdollisesta käsittelystä.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että viranomaisen tulee vastata sille tehtyihin toimialaansa koskeviin tiedusteluihin ja pyrkiä noudattamaan hyvää hallintotapaa ohjeistaen asiakasta tarpeen mukaan asiansa hoitamisessa. Hyväksyttävänä viranomaismenettelynä ei voida pitää sitä, että asiakkaalle ei vastata hänen yhteydenottoonsa lainkaan ja jätetään tämä näin ollen epätietoiseksi siitä, eteneekö asian käsittely jollakin tavalla vai ei. Vastaaminen on tärkeää paitsi asianosaisen tiedonsaannin myös viranomaistoiminnan yleisen uskottavuuden kannalta. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että kaupungin ympäristökeskus oli laiminlyönyt käsitellä asianmukaisesti ja viivytyksettä sille toimitetun kirjeen. Päätöksessä esitetyt näkökohdat hyvästä hallinnosta ja viranomaisen neuvontavelvollisuudesta saatettiin kaupunginhallituksen ja ympäristökeskuksen tietoon.

Perustuslain 21 §
Hallintolain 7 §, 8 § ja 23 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.