9.9.2008

Vireilletulo - Käsittelyaika - Vastaus

Rakennusvalvontaviranomaisen menettely toimenpidelupahakemuksen käsittelyssä

Kantelijan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupahakemuksen kirjaamisessa oli menetelty virheellisesti, kun hakemusta ei ollut kirjattu vireille tulleeksi kuin vasta vuoden kuluttua sen saapumisesta. Tähän liittyen apulaisoikeuskansleri piti hyvän hallinnon kannalta tärkeänä, että lupahakemusten saapumis- ja kirjaamispäivämäärät ovat yksinkertaisella tavalla tarkistettavissa kaupungin tietojärjestelmästä.

Kantelijan lupahakemuksen käsittelyaika oli ollut kohtuuttoman pitkä. Apulaisoikeuskansleri totesi, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa viranomaisen tulee ensi sijassa huolehtia tarvittavasta naapurin kuulemisesta.

Viranomainen oli menetellyt virheellisesti, kun kantelijan viranomaiselle osoitettuihin kirjeisiin ei ollut vastattu eikä arviota lupahakemuksen käsittelyajasta ollut asianosaisen pyynnöstä huolimatta annettu. Lisäksi lupa-arkkitehti oli menetellyt lain vastaisesti, kun hän ei ollut vastannut hänelle tulleeseen sähköpostiin.

Suomen perustuslaki 21 § 1 mom.
Hallintolaki 8 §, 20 §, 22 § 1 mom. ja 23 § 2 mom.
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 12 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 65 § 1 ja 3 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.