1.7.2008

Hyvä hallinto - Vastaus

Hyvän hallinnon vaatimukset tiedusteluihin vastaamisessa ja viranomaisten välisessä yhteydenpidossa

Kantelun mukaan yhtiö oli vastausta saamatta kolmeen kertaan tiedustellut sähköpostitse Patentti- ja rekisterihallituksesta, olivatko yhtiön sinne lähettämät tilinpäätösasiakirjat saapuneet perille.

Asiassa oli lisäksi käynyt ilmi, että Patentti- ja rekisterihallitus oli tilinpäätösasiakirjojen saavuttua keskeyttänyt omat valvontatoimensa asiassa, mutta ei ollut ilmoittanut tästä haastemiehelle. Laiminlyönnin seurauksena haastemies antoi yhtiön toimitusjohtajalle tiedoksi Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen, jolla hänelle oli asetettu uhkasakko kyseisten asiakirjojen toimittamiseksi. Yhtiö oli kuitenkin jo aiemmin toimittanut pyydetyt tilinpäätösasiakirjat Patentti- ja rekisterihallitukseen.

Apulaisoikeuskansleri lausui asianosaisten tietoon saattamanaan käsityksenä hallintolain 7, 8 ja 10 §:ien mukaisen hyvän hallinnon edellyttävän sekä asiakkaiden tiedusteluihin vastaamista että virkatehtävien asianmukaisen hoidon vaatiman yhteydenpidon hoitamista toisiin viranomaisiin. Viranomaisten yhteistyön osalta apulaisoikeuskansleri totesi tilanteen olevan hyvän hallinnon vastainen erityisesti silloin, kun viranomaisten yhteydenpidon puutteesta aiheutuu hallinnon asiakkaalle vahinkoa, vaivaa tai epätietoisuutta. Koska asiakkaan tiedusteluihin vastaamatta jäämisen oli selvitetty johtuneen sekaannuksista ja koska virastossa oli ryhdytty toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden estämiseksi, asiassa ei kuitenkaan ollut apulaisoikeuskanslerin puolelta aihetta enempään.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.