20.8.2008

Poliisi - Menettely - Esitutkinta - Kuulustelu

Poliisin menettely esitutkinnassa

Kantelijaa kuultiin poliisin toimittamassa esitutkinnassa asianomistajana. Kantelija arvosteli poliisin menettelyä muun ohella sen vuoksi, että poliisi ei ollut lukenut hänelle ääneen hänen esitutkinnassa antamaansa kertomusta.

Kuulustelun toimittanut vanhempi konstaapeli totesi antamassaan selvityksessä, ettei hän lukenut kuulustelukertomusta kantelijalle ääneen, vaan antoi kantelijan itse rauhassa lukea kertomuksen läpi papereista. Hän oli kertomansa mukaan sanonut kantelijalle, että mikäli kertomuksessa oli jotain muutettavaa, lisättävää tai poistettavaa, niin muutokset olisi tehty ennen kuin hän olisi allekirjoittanut kuulustelupöytäkirjan.

Esitutkintalain 39 §:n 2 momentin mukaan pöytäkirjattu kertomus on heti kuulustelun päätyttyä luettava kuulusteltavalle ja annettava hänen tarkastettavakseen.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että kuulustelukertomus on lain mukaan sekä luettava kuulusteltavalle että annettava hänen tarkastettavakseen. Näin on toimittava vaikka kuulusteltava itse pyytäisi, ettei kertomusta luettaisi hänelle. Apulaisoikeuskansleri katsoi siten, että kuulustelun toimittaneen vanhemman konstaapelin olisi tullut lain edellyttämällä tavalla lukea kantelijan pöytäkirjattu kertomus kantelijalle heti kuulustelun päätyttyä. Arvioidessaan poliisin virheellisen menettelyn moitittavuutta apulaisoikeuskansleri otti huomioon muun ohella sen, että saadun selvityksen perusteella kantelija oli kyennyt itse tarkastamaan ja arvioimaan, oliko hänen kuulustelukertomuksensa oikein kirjattu ja että kantelija oli allekirjoittanut kuulustelupöytäkirjan, eikä hänellä ollut huomautettavaa sen sisällöstä.

Apulaisoikeuskansleri saattoi vanhemman konstaapelin tietoon käsityksensä tämän virheellisestä menettelystä.

Esitutkintalain 39 §:n 2 momentti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.