8.7.2008

Vastaus - Neuvonta - Hyvä hallinto

Tiedusteluun vastaaminen

Eläinlääkärin menettelyä koskevan hallintokantelun lääninhallitukselle tehnyt asiakas oli tiedustellut asiansa käsittelyn etenemistä sähköpostitse läänineläinlääkäriltä noin viisi kuukautta kantelun jättämisen jälkeen. Hän ei ollut saanut tiedusteluunsa minkäänlaista vastausta, eikä kantelua myöskään ollut ratkaistu vielä silloin, kun asiakas kanteli lääninhallituksen menettelystä oikeuskanslerille.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että viranomaiselle on hallintolain 23 §:n 2 momentissa säädetty velvollisuus arvioida asianosaisen pyynnöstä tämän vireille paneman hallintoasian käsittelyaika. Arvion paikkansapitävyydeltä ei lain esitöiden mukaan voida vaatia ehdotonta luotettavuutta, mutta asian etenemistä koskevaan tiedusteluun on viranomaisen kuitenkin aina vastattava. Asiassa ilmeni myös, ettei asiakkaan ennen hallintokantelun vireillepanoa lääninhallitukselle sähköpostitse lähettämään kantelun tekemistä koskevaan tiedusteluun ollut vastattu mitään. Hän oli saanut ohjeita kantelun tekemiseksi vasta, kun hän oli puhelimitse yhteydessä läänineläinlääkäriin.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti lääninhallituksen ja läänineläinlääkärin huomiota viranomaisen neuvontavelvollisuutta ja sähköistä asioimista viranomaistoiminnassa koskeviin säännöksiin.

Hallintolaki 8 § ja 23 §
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 12 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.