30.6.2008

Lääninhallitus - Virka - Nimitysmuistio

Läänineläinlääkärin virkanimitys

Kantelija oli pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan Itä-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston menettelyn läänineläinlääkärin virkanimitystä koskevassa asiassa.

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan viranhakuilmoituksessa ei ollut mainintaa kielitaitovaatimuksesta eikä siitä, että hakijalta edellytetään johtamistaitoa, vaikka sitä oli käytetty nimittämisperusteena. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että viranhakuilmoitus ei näiltä osin vastannut virkamiesasetuksen 7 a §:n 2 momentin säännöstä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että hakijoiden työkokemusta ei ollut nimitysmuistioon dokumentoitu ansioiden tasapuolista vertailua varten. Nimitysmuistiossa oli tosin todettu, että vertailu oli suoritettu vain kolmen hakijan kesken haastattelutilanteessa. Tätä ei kuitenkaan voitu pitää riittävänä menettelynä, vaan hakijoiden työkokemuksen vertailu olisi tullut suorittaa nimenomaan nimitysmuistiossa. Nimitysmuistio ei siten vastannut nimitysmenettelylle asetettuja vaatimuksia. Apulaisoikeuskansleri totesi, että vaikka nimitysmuistio oli ollut puutteellinen, ei virkanimityksen voitu katsoa olleen muutoin virheellinen.

Asia ei antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että apulaisoikeuskansleri edellä mainitsemillaan perusteilla kiinnitti Itä-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston huomiota vastaisuuden varalle siihen, että nimittämisperusteet on käytävä ilmi hakuilmoituksesta ja siihen, että nimitysmuistiossa suoritetaan vertailu hakijoiden työkokemuksesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.