29.1.2008

Rangaistusmääräys - Kuuleminen

Rangaistusmääräyksen antaminen ilman asianosaisen suostumusta

Rangaistusmääräyksen antaneelle apulaissyyttäjälle sekä kihlakunnan poliisilaitokselle annettiin oikeuskanslerista annetun lain 6 § 1 momentissa tarkoitettu huomautus virheellisen menettelyn johdosta tapauksessa, jossa rikokseen syyllistyneelle oli annettu rangaistusmääräys ilman, että kaikki asianomistajat olivat antaneet rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 2 §:n mukaisen suostumuksen rangaistusmääräysmenettelyn käyttämiseen.

Rangaistusmääräyksen antaneen apulaissyyttäjän olisi tullut rangaistusmääräystä antaessaan tarkistaa, että kaikkien asianomistajien suostumus rangaistusmääräysmenettelyn käyttöön on saatu, etenkin kun apulaissyyttäjän tiedossa hänen päättäessään rangaistusmääräysmenettelyn käytöstä oli, että kahden asianomistajan suostumus vielä tuossa vaiheessa puuttui. Rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 10 §:n mukaan "rangaistusmääräyksen antajan on viivytyksettä tarkastettava rangaistusvaatimus ja, milloin syytä on, ryhdyttävä heti toimiin tarpeelliseksi katsomansa lisätutkimuksen suorittamiseksi taikka ilmenneen virheen tai puutteen korjaamiseksi".

Poliisilaitoksessa asian käsittelyyn osallistuneitten olisi tullut havaita, että apulaissyyttäjän rangaistusmääräysmenettelyn käyttöä koskevassa päätöksessä oli maininta suostumusten pyytämisestä, ja hankkia puuttuvat suostumukset.

Oikeudellisesti vaikuttavan seikan huomiotta jäämistä on pidettävä huolimattomuutena. Virantoimituksessa huolimattomuudesta tehty virhe voi olla rangaistavaa rikoslain 40 luvun 10 §:ssä (604/2002) tarkoitettuna tuottamuksellisena virkarikoksena. Virheen moitittavuuden arvioinnissa on otettava huomioon virheestä aiheutuneet seuraukset; rikosvastuu edellyttää, ettei teko, sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat huomioon ottaen, ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen.

Päätöksestä tarkemmin ilmenevillä perusteilla apulaisoikeuskansleri piti syyttäjän ja poliisin virheellistä menettelyä teon haitallisuus ja vahingollisuus ja muut seikat huomioon ottaen kokonaisuutena arvostellen vähäisenä, mistä syystä huomautus oli riittävä seuraamus virheellisestä menettelystä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.