2.5.2008

Valvonta - Maa-aines

Ympäristölautakunnan menettely ympäristö- ja maa-ainesluvan määräysten valvonnassa

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen kannanoton mukaan kaupungin ympäristölautakunta valvontaviranomaisena ei ollut riittävän suunnitelmallisesti ja tehokkaasti huolehtinut ympäristö- ja maa-ainesluvan määräysten noudattamisen valvonnasta erityisesti kun kysymys oli toiminnanharjoittajaa velvoittavista ennen toiminnan aloittamista viranomaisen hyväksyttäväksi vaadittujen suunnitelmien esittämisestä sekä määräysten mukaan vuosittain viranomaiselle toimitettavaksi vaadituista mittaustuloksista. Lupien mukainen toiminta oli alkanut vuonna 2001 ja osa määräysten velvoitteista oli täytetty ensimmäisen kerran vasta vuonna 2005.

Ympäristönsuojelulaki 22 § 1 mom.
Ympäristönsuojeluasetus 29 § 1 mom.
Maa-aineslaki 14 § 1 mom. sekä 23 a § 1 ja 2 mom.
Maa-ainesasetuksen muuttamista koskeva asetus 10 a §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.