6.5.2008

Esitutkinta - Perusteleminen

Esitutkintapäätöksen perusteleminen

Tutkinnanjohtaja oli päättänyt olla aloittamatta esitutkintaa asianomistajan rikosilmoituksen johdosta. Hän oli päätöksessään referoinut asianomistajan poliisille toimittamaa selostusta asianomistajan ilmoittamista rikoksista ja siitä, miten kyseiset tapahtumat olivat vasta lähes 17 vuotta myöhemmin palautuneet asianomistajan mieleen, ja todennut, ettei sitä, että asianomistaja "itse pitää päätelmiään oikeina yksin voida katsoa riittäväksi perusteeksi tai näytöksi todellisista tapahtumista, jotta esitutkintaa asiassa olisi syytä aloittaa". Päätöksessä oli lisäksi maininta "ei rikosta".

Oikeuskansleri totesi esitutkintapäätöksen olevan puutteellinen, kun siinä ei ollut mainittu ratkaisun oikeudellista perustetta. Lisäksi hän totesi, että asianomistaja saattaa tulkita päätöksessä käytetyn ilmaisun "ei rikosta" virheellisesti poliisin arvioksi siitä, ettei asianomistajan ilmoittama teko ole rikos tai ettei sitä ole tapahtunut.

Lausuntonsa asiasta antaneen poliisin lääninjohdon mukaan viimeksi mainitulta osin kyse oli poliisin käyttämän tietokoneohjelman päätösvalikossa olevasta teknisestä puutteesta: tutkinnanjohtajilla ei ollut valittavanaan ratkaisuperustevaihtoehtoa asiassa ei ole syytä epäillä rikosta.

Oikeuskansleri totesi, että ratkaisutilanteita, joissa esitutkinta päätetään jättää aloittamatta siihen esitutkintalaissa edellytettävän näytön puuttumisen vuoksi, on käytännössä paljon. Hän lähetti kerrotun vuoksi päätöksensä sisäasiainministeriön poliisiosastolle, jotta se voi tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin kyseisenlaisen atk-teknisen puutteen korjaamiseksi, mikäli poliisissa käytettävä tekninen ratkaisu vaikeuttaa ymmärrettävien esitutkintapäätösten tekemistä. Hän saattoi lisäksi tutkinnanjohtajana asiassa toimineen rikoskomisarion tietoon päätöksessään esitutkintapäätöksen perustelemisesta esittämänsä näkemykset.

Perustuslaki 21 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.