29.4.2008

Käräjäoikeus - Käräjäoikeuden menettely - Syyteoikeus

Käräjäoikeuden menettely rikosasiassa

Kantelija oli pahoinpitelyä koskevan rikosasian pääkäsittelyssä vastaajana pitämänsä loppulausunnon yhteydessä vaatinut jutun vastapuolelle rangaistusta mainitsemistaan teoista. Käräjäoikeus oli jättänyt kantelijan vaatimukset tutkimatta. Yhtenä perusteena tutkimatta jättämiselle oli käräjäoikeuden tuomion mukaan ollut se, että kantelija ei myöskään ollut esittänyt selvitystä siitä, että virallinen syyttäjä olisi päättänyt olla nostamatta syytteen asian johdosta.

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (ROL) 1 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan asianomistaja saa itse nostaa syytteen rikoksesta vain, jos virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai esitutkintaviranomainen taikka syyttäjä on päättänyt, ettei esitutkintaa toimiteta tai että se keskeytetään taikka lopetetaan.

Poliisi oli kantelijan mainitsemien tekojen osalta tehnyt esitutkintapäätöksen, jonka mukaan tutkinta oli päätetty, eikä sitä aloitettu uudelleen. Tämän vuoksi oli selvää, ettei kantelijalta voitu käräjäoikeuden tuomiossa mainituin tavoin edellyttää esittävän selvitystä siitä, että virallinen syyttäjä olisi päättänyt olla nostamatta syytettä. Riittävä selvitys asianomistajan toissijaisen syyteoikeuden käyttämiselle olisi ollut poliisin mainittu esitutkintapäätös. Oikeuskansleri kiinnitti asiaa käsitelleen käräjätuomarin huomiota ROL 1 luvun 14 §:n 1 momentista ilmenevään sääntelyyn.

ROL 1 luvun 14 §:n 1 momentti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.