28.4.2008

Toimeentulotuki - Käsittelyaika - Viipyminen

Työmarkkinatukea ja asumistukea koskevien hakemusten käsittelyn viivästyminen

Kantelukirjoituksessa arvosteltiin Kansaneläkelaitoksen menettelyä, koska työmarkkinatukea ja asumistukea koskevien hakemusten käsittely oli viivästynyt ja hakija oli edelleen ilman päivärahaa.

Kansaneläkelaitoksen selvityksen mukaan yleisen asumistuen hakemusten käsittelyajan tavoite vuodelle 2006 oli 22 päivää. Tammi-syyskuussa asumistukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli 19,2 päivää. Työttömyysturvaetuuksien hakemusten käsittelyajan tavoite vuodelle 2006 oli 7 päivää.Tammi-syyskuussa työmarkkinatukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli 6,5 päivää.

Kantelijan työmarkkinatukihakemus ja yleisen asumistuen välitarkistushakemus olivat saapuneet Kansaneläkelaitoksen paikalliseen toimistoon 3.7.2006. Työmarkkinatukihakemukseen oli tarpeen pyytää lisäselvitystä ja sitä pyydettiin hakijalta 14.7.2006. Hakija toimitti selvitykset Kansaneläkelaitokseen 26.7.2006. Työmarkkinatukihakemus ratkaistiin 15.8.2006 annetulla päätöksellä. Koska työmarkkinatuki oli yleisessä asumistuessa huomioon otettavaa tuloa, asumistukihakemus voitiin ratkaista vasta työmarkkinatukipäätöksen jälkeen. Asumistukihakemus ratkaistiin 18.8.2006 annetulla päätöksellä.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen päätöksen mukaan Kansaneläkelaitoksen velvollisuuksiin kuuluu käsitellä perusturvaa koskevat hakemukset ilman aiheetonta viivytystä. Kantelijan hakemusten käsittelyaika ylitti Kansaneläkelaitoksen käsittelyajoille asettamat tavoitteet. Työmarkkinatukihakemuksen käsittelyaika oli selvästi pidempi kuin Kansaneläkelaitoksen asettamat tavoitteet. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että hakemusten käsittelyn viivästymiselle ei ollut esitetty riittäviä syitä. Kansaneläkelaitoksen huomiota kiinnitettiin etuusasioiden riittävän joutuisaan käsittelyyn.

Suomen perustuslaki 19 § ja 21 §
Hallintolaki 23 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.