28.4.2008

Vastaus - Poliisi - Hyvä hallinto

Viranomaiselle toimitettuun tiedusteluun vastaamatta jättäminen

Kantelija oli pyytänyt poliisin tutkinnanjohtajalle lähettämässään sähköpostiviestissä poliisia ottamaan kantaa siihen, saako kopioita kantelijan poliisille laatimista tutkintapyynnöistä käyttää selvityksenä muissa asioissa. Tutkinnanjohtaja ei ollut vastannut kantelijan tiedusteluun.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi päätöksessään, että vastauksen saaminen viranomaisille osoitettuihin asiallisiin tiedusteluihin on johdettavissa perustuslain 21 §:ssä turvatusta hyvän hallinnon periaatteesta. Pääsääntöisesti mainitunlaisiin tiedusteluihin tulisi vastata kirjallisesti kohtuullisessa ajassa. Vastauksen sisältö riippuu tiedustelun ominaispiirteistä. Viranomaisen vastaus voi jossakin tapauksessa sisältää jopa ainoastaan maininnan, ettei tiedusteltu asia kuulu viranomaisen vastattaviin tai ettei viranomaiselle saapunut viesti anna aihetta viranomaisen toimenpiteisiin. Olennaista on, ettei tiedustelun lähettäjä jää epätietoiseksi siitä, mitä hänen tiedustelulleen on viranomaisessa tapahtunut.

Tutkinnanjohtaja perusteli selvityksessään tiedusteluun vastaamatta jättämistä muun ohella kantelijan viestien lukuisuudella ja monipolvisuudella. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan kysymyksessä olleeseen tiedusteluun vastaaminen ei kuitenkaan olisi edellyttänyt kohtuutonta vaivannäköä tai ajankäyttöä. Hänen mielestään olisi hyvän hallinnon näkökulmasta ollut perusteltua, että tutkinnanjohtaja olisi vastannut tiedusteluun.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi tutkinnanjohtajana toimineen komisarion tietoon päätöksessään viranomaiselle osoitettuihin tiedusteluihin vastaamisesta esittämänsä näkökohdat.

Perustuslaki 21 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.