2.4.2008

Asiakirjapyyntö

Asiakirjapyyntöön vastaaminen

Kantelija oli 19.5.2005 pyytänyt itseään koskevia asiakirjoja sosiaalitoimelta. Hän ei ollut saanut pyytämiään asiakirjoja 11.3.2007 mennessä. Tätä ennen hän oli pyytänyt 19.2.2002 itseään ja lastaan koskevat asiakirjat. Sosiaalitoimen antaman selvityksen mukaan hänelle oli 8.4.2002 lähetetty pyydetyt asiakirjat. Tämän jälkeen hän pyysi samoja asiakirjoja 4.4.2003 ja 25.11.2004. Kantelija oli muuttanut toiseen kuntaan vuonna 1998, joten tämän jälkeen hänestä ei ollut kunnassa syntynyt uusia asiakirjoja. Asiakirjoja koottaessa ilmeni, että hänelle oli asiakirjat jo toimitettu ja vastattu myös useisiin kanteluihin, joten sosiaalitoimi katsoi, että asiassa ei ole enää mitään vastattavaa.

Asiakkaalle saattaa olla tarpeellinen tieto myös se, että hänelle on jo toimitettu kaikki asiakirjat, jonka jälkeen hän voi yksilöidä pyyntönsä tarkemmin. Asiakirjapyyntöön vastaamatta jättäminen aiheuttaa tilanteen, jossa asiakas ei voi viedä asiaa mahdolliseen muutoksenhakuasteeseen. Apulaisoikeuskansleri oli jo 6.9.2006 tekemällään päätöksellä kiinnittänyt kaupungin sosiaalitoimen huomiota julkisuuslain 14 §:ssä säädettyyn menettelyyn asiakirjan antamisessa ja viranomaiselle osoitettuihin asiallisiin kirjeisiin vastaamiseen. Sosiaali- ja terveystoimen selvityksen mukaan asiakirjapyynnöt olivat lisääntyneet ja asiakirjojen luovutuksiin liittyvää toimintaa oli tehostettu antamalla koulutusta, laatimalla ohjeita ja lomakkeita. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti sosiaalitoimen huomiota 6.9.2006 tehdyssä päätöksessä esille tuotuun periaatteeseen kirjeisiin vastaamisesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.