7.4.2008

Lääkärien menettely - Terveyden - ja sairaanhoito - Potilas

Potilaan tutkimus ja hoito keskussairaalan neurologian klinikalla

Kantelija arvosteli häntä muun muassa keskussairaalassa hoitaneita lääkäreitä siitä, että häntä ei ollut usean vuoden aikana tutkittu riittävästi oireiden todellisen aiheuttajan löytämiseksi. Lopulta häneltä oli löydetty selkäydinkanavan kasvain, joka oli poistettu leikkauksella.

Saatujen selvitysten perusteella kantelijan sairauden diagnoosi oli viivästynyt. Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan oikeaan diagnoosiin olisi aikaisemmin voitu päästä ns. poissulkututkimuksilla keskussairaalan neurologian poliklinikalla, jossa kantelija oli tutkittavana. Tuolloin oli kuitenkin katsottu, että kantelijalla ei ollut neurologista sairautta, ja hänet oli lähetetty ortopedin konsultaatioon.

Apulaisoikeuskansleri katsoi päätöksessään, että neurologien kannanotto kantelijan oireiden syistä ja hermoston jatkotutkimusten tarpeellisuudesta olisi tullut tehdä vasta ortopedin ja fysiatrian konsultaatioiden jälkeen. Lisäksi neurologien olisi pitänyt ilmoittaa, miltä osin poissulkututkimuksia jäi tekemättä ja kuinka kantelijan tulisi toimia, mikäli oireet jatkuvat tai vaikeutuvat. Kantelijalle neurologian poliklinikalla tehdyistä tutkimuksista ei laadittu lainkaan hoitoyhteenvetoa, joka olisi tullut laatia neurologin arvioitua pyytämänsä ortopedian ja fysiatrian konsultaatiot. Näin ollen vastuunjako neurologian ja ortopedian välillä potilaan hoidossa jäi epäselväksi, ja ratkaisevia jatkotutkimuksia jäi tekemättä. Tältä osin kantelijan saama hoito keskussairaalan neurologian poliklinikalla ei ollut asianmukaista eikä vastannut laadultaan hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.