20.3.2008

Poliisin toimivalta - Tarkkailu

Poliisin suorittama tarkkailu

Rikosasian pääkäsittely oli peruutettu käräjäoikeuden todettua vastaajan käräjäoikeudelle terveydentilastaan toimittaman lääkärinlausunnon perusteella, että hänellä oli laillinen este pääkäsittelyyn osallistumiseen. Asian tultua poliisin tietoon oli poliisi tarkkaillut vastaajaa useana iltana eräässä ravintolassa sen selvittämiseksi, oliko vastaajalla todella laillinen este.

Poliisi ilmoitti vastaajan tarkkailun perustuneen poliisilain 30 §:ään. Kyseisessä lainkohdassa tarkkailun edellytykseksi säädetään, että sen tarkoituksena on rikollisen toiminnan estäminen tai keskeyttäminen ja että tarkkailtavan on syytä epäillä syyllistyvän rikokseen. Oikeuskansleri totesi päätöksessään, ettei tarkkailu ollut mainitun säännöksen nojalla mahdollista sen selvittämiseksi, onko rikosasian vastaajalla laillinen este osallistua pääkäsittelyyn. Hän totesi, ettei poliisilla ole sen paremmin asiantuntemusta kuin kysymyksessä olleen kaltaisessa tilanteessa oikeudellista perustettakaan ryhtyä arvioimaan lääkärin lausunnossaan esittämien johtopäätösten paikkansapitävyyttä.

Oikeuskansleri piti kyseenalaisena, miten luotettavasti poliisi edes kykenee jostakin henkilöstä ravintolassa matkan päästä tehtyjen havaintojen perusteella arvioimaan, saati useiden viikkojen päässä olevaa seuraavaa pääkäsittelypäivää silmällä pitäen ennustamaan, henkilön terveydentilaa. Tapauksessa vastaajan käräjäoikeudelle toimittaman lääkärinlausunnon sisältö ei edes ollut ollut poliisin tiedossa.

Poliisilain mukaan poliisin toimenpiteiden on oltava perusteltuja suhteessa tehtävän tärkeyteen. Poliisin tehtävät on lisäksi hoidettava mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja ne on olosuhteiden vaatiessa asetettava tärkeysjärjestykseen. Lain esitöiden mukaan on konkreettisessa toimintatilanteessa poliisin voimavarojen kohdentamista harkittava niiden järkevän käytön kannalta.

Poliisimiesten määrääminen tarkkailemaan rikosasian vastaajaa tuntikausiksi ilta- ja yöaikaan hänen terveydentilansa arvioimiseksi oli oikeuskanslerin mielestä omiaan herättämään kysymyksen suhteellisuusperiaatteen noudattamisesta ja sitä kautta myös poliisin resurssien asianmukaisesta käytöstä. Viimeksi mainitun arvioimisen hän totesi kuitenkin olevan pikemmin poliisin esimiestason kuin laillisuusvalvojan asia.

Oikeuskansleri kiinnitti tarkkailun suorittaneen poliisilaitoksen ja siitä päättäneen rikoskomisarion huomiota päätöksessään asiasta esittämiinsä näkemyksiin.

Poliisilaki 2 §, 3 § ja 30 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.