26.2.2008

Viipyminen - Viivytyksettömyysvaatimus - Valitus - Autoverotus

Tulliviranomaisten menettelystä valitusten käsittelyssä

Kantelussa oli moitittu tulliviranomaisten toimintaa autoverotusta, erityisesti siihen liittyvää luovutuskieltoa koskevan valituksen käsittelyssä.

Apulaisoikeuskansleri katsoi päätöksessään, että luovutuskieltoa koskeva valitusasia oli (ainakin osittain) ollut vireillä tullipiirissä kohtuuttoman pitkän ajan. Se muodostui päätöksessä kuvatuin tavoin osista, jotka oli aihetta arvioida erikseen. Kaikki käsittelyaikaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen asiassa ei todettu sellaista aiheetonta viivyttelyä, joka olisi luettava tulliviranomaisten syyksi moitittavana menettelynä. Nämä tullin menettelyä koskevat arviot eivät kuitenkaan muuttaneet edellä lausuttua: kantelijan kannalta luovutuskieltoa koskevan asian kokonaiskäsittelyaika tullipiirissä oli perustuslain 21 §:n kannalta katsoen kohtuuttoman pitkä. Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri saattoi Tullihallituksen tietoon käsityksensä perustuslaissa säädetyn viivytyksettömän käsittelyn turvaamisen tärkeydestä.

Suomen perustusL 21 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.