12.2.2008

Oikeuskansleri - Lausunto

Sähköistä valvontaa koskeva työryhmämietintö

Oikeusministeriö varasi oikeuskanslerille mahdollisuuden antaa lausunto sähköistä valvontaa seuraamus- ja pakkokeinojärjestelmässä käsittelevästä työryhmämietinnöstä. Työryhmä ehdotti mietinnössään muun muassa uutta vapaudessa toimeenpantavaa, teknisin laittein valvottavaa rikosoikeudellista seuraamusta, jonka nimeksi tulisi valvontarangaistus.

Työryhmän ehdotuksessa mainittua yleistä tavoitetta, että seuraamusjärjestelmää pyritään kehittämään monipuolisemmaksi ja sosiaalisesti aikaisempaa tasa-arvoisemmaksi yhteiskunnan turvallisuutta silti vaarantamatta, voitiin oikeuskanslerin mukaan lähtökohtaisesti pitää kannatettavana.

Oikeuskanslerin mielestä voisi olla perusteltua, että yhdyskuntaseuraamuksia ja seuraamusjärjestelmän yhtenäisyyttä yleisemminkin arvioitaisiin laajempana kokonaisuutena. Ehdotetun kaltaisissa yksittäisissä osauudistuksissa voi olla vaarana, että seuraamusjärjestelmän yhtenäisyys kärsii ja samalla järjestelmän kokonaisuuden hallitseminen vaikeutuu. Tästä näkökulmasta oikeuskansleri pitikin kannatettavana sitä, että valvontarangaistuksen käyttöönotto olisi aluksi kokeiluluonteinen. Rangaistukseen tuomittavien yhdenvertaisen kohtelun vuoksi hän piti perusteltuna myös sitä, että kokeilu olisi valtakunnallinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.