31.5.2007

Viipyminen - Yliopisto

Asian käsittelyn viipyminen

Virkamieslautakunta oli päätöksellään määrännyt yliopiston maksamaan kantelijalle virkamieslain 56 §:n nojalla kuuden kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen. Korkein hallinto-oikeus oli 29.11.2004 antamallaan päätöksellä hylännyt yliopiston päätöksestä tekemän valituksen. Kantelija arvosteli kirjoituksessaan sitä, ettei yliopisto pyynnöistä huolimatta ollut maksanut hänelle korvausta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että yliopiston menettelyyn voitiin hallintolain 23 §:n 1 momentin nojalla asian käsittelyyn kuluneen ajan vuoksi kohdistaa arvostelua. Koska yliopisto selvityksensä mukaan aikoi maksaa korvauksen välittömästi ja pyrki kehittämään toimintatapaansa niin, että mainitun kaltaiset tilanteet voidaan tulevaisuudessa välttää, apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, ettei asiassa ollut aihetta muuhun kuin, että hän saattoi hallintolaissa säädetystä viivytyksettömästä käsittelystä esittämänsä yliopiston tietoon.

Hallintolaki 23 § 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.