28.3.2007

Potilasvakuutuskeskus - Käsittelyaika

Korvausasian käsittelyaika Potilasvakuutuskeskuksessa

Kantelukirjoituksissa arvosteltiin korvausasian pitkää käsittelyaikaa Potilasvakuutuskeskuksessa. Käsittelyyn oli jo mennyt vuosi ja seitsemän kuukautta ja asia oli vielä keskuksessa kesken. Kantelija osoitti sittemmin oikeuskanslerille vielä uuden kirjoituksen korvauskäsittelyn seuraavan vaiheen pitkittymisestä.

Kantelijan ensimmäisen hakemuksen pitkälle käsittelyajalle oli Potilasvakuutuskeskuksen selvityksessä mainittu syyksi käsittelyn alkuvaiheessa sattunut sekaannus pyydettävästä selvityksestä. Jälkimmäisen korvaushakemuksen käsittelyä viivästytti selvityksen mukaan keskuksesta riippumaton sekaannus tarvittavien asiakirjojen saannissa sekä yhden tutkimustuloksen puuttuminen asiakirjoista. Olennaisimpana syynä käsittelyn viivästymiseen selvityksessä oli kuitenkin pidetty asiantuntijalääkärin työtilanteen ruuhkautumista. Selvityksen mukaan Potilasvakuutuskeskus keskusteli asiantuntijalääkärin kanssa useampaan kertaan keinoista tilanteen ratkaisemiseksi. Jatkohakemuksen pitkän käsittelyajan syinä Potilasvakuutus mainitsi asiantuntijalääkäritoiminnan ruuhkautumisen ja kesälomakauden ja sen, että esteellisyystilanteen vuoksi tapauksen arviointiin oli käytettävissä vain kolme asiantuntijalääkäriä.

Hallintolain 33 §:ssä on säädetty selvityksen antamiselle asetettavasta määräajasta. Selvityksestä ei ilmennyt, että keskus olisi asettanut asiantuntijan lausunnoille hallintolain 33 §:n mukaista määräaikaa. Selvityksestä ei myöskään ilmennyt, että keskus olisi ryhtynyt toimenpiteisiin asian kiirehtimiseksi. Apulaisoikeuskansleri katsoi Potilasvakuutuskeskuksen menetelleen näiltä osin hyvän hallinnon ja hallintolain vastaisesti.

Potilasvakuutuskeskuksen selvityksen mukaan kantelijalle oli aluksi kerrottu, että käsittely kestäisi 6-8 kuukautta ja että hänelle ei ollut hänen tiedustellessaan asian etenemistä voitu puhelimessa ilmoittaa käsittelyn odotettua kestoa, koska se ei ollut korvauskäsittelijänkään tiedossa. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Potilasvakuutuskeskuksen huomiota hallintolain 23 §:n 2 momentin säännökseen, jonka mukaan asianosaiselle on tämän pyynnöstä esitettävä arvio päätöksen antamisajankohdasta sekä vastattava tämän käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin.

Apulaisoikeuskansleri saattoi näkemyksensä Potilasvakuutuskeskuksen tietoon. Lisäksi hän yhtyi omalta osaltaan laillisuusvalvonnassa aiemminkin esitettyyn näkemykseen Potilasvakuutuskeskuksen asiantuntijalääkäreiden oikeudellista asemaa koskevan lainsäädännön puutteellisuudesta ja saattoi sen sosiaali- ja terveysministeriön tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.