12.12.2007

Oikeus päätökseen - Hakemuksen ratkaisematta jättäminen - Kotipalvelut

Oikeus saada päätös uuden hakemuksen johdosta

Kantelija haki siivouspalvelua lokakuulle 2006. Kotipalvelun terveydenhoitaja kieltäytyi tekemästä asiassa päätöstä, koska kantelijan valitus siivouspalvelusta oli vireillä hallinto-oikeudessa. Valitus koski vuonna 2005 tehtyä päätöstä. Kantelija haki siivouspalvelua myös marraskuulle 2006 ja terveydenhoitajan antaman selvityksen mukaan hän teki tämän hakemuksen osalta kielteisen päätöksen.

Apulaisoikeuskansleri lausui käsityksenään, että terveydenhoitajan olisi tullut ratkaista kantelijan lokakuuta 2006 koskeva hakemus, koska aiemman päätöksen antamisesta oli kulunut pitkä aika ja päätöstä oli muun ohella perusteltu vuoden 2005 määrärahojen riittämättömyydellä. Vaikka päätös olisikin ollut kielteinen, olisi kantelijalla ollut mahdollisuus saada se oikaisuvaatimus- ja valitusteitse tutkittavaksi.

Lisäksi ratkaisussa käsiteltiin sitä, oliko sosiaalivirastolla oikeus kieltäytyä palauttamasta hakijalle toimeentulotukihakemuksen liitteenä olleita alkuperäisiä lääkekuitteja. Sosiaalivirasto perusteli kuittien palauttamatta jättämistä sillä, että niitä saatetaan tarvita Kansaneläkelaitokselle tehtävän hakemuksen liitteenä. Virheellistä menettelyä ei tältä osin todettu, mutta apulaisoikeuskansleri edellytti kuittien palauttamista, kun niitä ei enää tarvita.

Suomen perustuslaki 21 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.