26.9.2007

Vammaispalvelu - Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun toiminta

Kantelussa arvosteltiin kuljetuspalveluiden toimintaa Helsingin kaupungissa. Asiassa oli kysymys neljästä eri kuljetuspalvelumatkasta, joista yhdessä voitiin todeta virheellinen menettely kuljetuksen lähtömaksun osalta. Koska asia oli jo sosiaaliviraston selvitettävänä, se ei enää antanut aihetta oikeuskanslerin enempiin toimenpiteisiin.

Toisen asiassa kysymyksessä olleen tilatun matkan osalta, jossa kuljetus ei ollut saapunut, asiakasta koskevissa lisätiedoissa ollut merkintä kuljettajan velvollisuudesta hakea ja saattaa asiakas autoon ei selvityksen mukaan oletettavasti ollut näkynyt ajoneuvopäätelaitteella.

Oikeuskansleri totesi selvityksessä käytetyn ilmaisun "rajapinnan ongelmista" olevan epäselvä ja herättävän kysymyksen asiakkaan turvallisuudesta tilanteessa, jossa asiakkaan lisätiedot eivät välity ajoneuvopäätelaitteelle. Lisäksi selvityksestä ei ilmennyt, miten asiakkaita informoidaan mahdollisuudesta hakea invavarusteisen auton käyttöoikeutta. Oikeuskansleri saattoi esittämänsä huomiot Helsingin kaupungin sosiaaliviraston tietoon ja huomioon otettaviksi ja pyysi sosiaalivirastoa ilmoittamaan mahdollisista toimenpiteistään asiassa. Sosiaalivirasto toimitti oikeuskanslerille 5.11.2007 selvityksensä asiassa.

Etelä-Suomen lääninhallitus on Helsingin kuljetuspalveluita koskevassa 13.7.2007 antamassaan valvontapäätöksessä todennut Helsingin kuljetuspalvelujärjestelmän seuraamisen olevan edelleen välttämätöntä ja kehottanut Helsingin sosiaalivirastoa ilmoittamaan viimeistään 31.12.2007 viraston toimenpiteistä asiassa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.