24.9.2007

Vammaispalvelu - Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden lainmukaisuus

Kantelussa pyydettiin tutkimaan, oliko Helsingin kaupungin solmima kuljetuspalvelusopimus kuljetusten aikarajojen osalta vammaispalvelulain vastainen.

Oikeuskansleri totesi kuljetuksen aikarajojen osalta keskeistä olevan selvityksissä todetut puutteet esimerkiksi tilastoinnissa ja toimitustarkkuuden tunnuslukujen luotettavuudessa. Oikeuskansleri totesi näkemyksenään, että esimerkiksi matka-aikojen toteutumisessa epäiltyjä ja ilmenneitä epäkohtia ei voida sellaisenaan ohittaa viittaamalla liikennöitsijöiltä perittäviin sanktiomaksuihin. Kuten sosiaalivirasto itsekin oli selvityksessään todennut, kuljetuspalvelun kannalta olennaista on, että tilattu kuljetuspalvelu saapuu ja että näin tapahtuu mahdollisimman lähellä sovittua aikaa. Koska asia oli edelleen vireillä lääninhallituksessa valvonta-asiana, oikeuskansleri saattoi päätöksessään toteamansa Helsingin sosiaaliviraston tietoon ja lähetti vastauksensa tiedoksi myös lääninhallitukselle.

Etelä-Suomen lääninhallitus oli Helsingin kuljetuspalveluita koskevassa 13.7.2007 antamassaan valvontapäätöksessä arvioinut toimitustarkkuuden vaihtelua ja katsonut, että yksittäisen asiakkaan kannalta vaihtelu oli varsin suuri. Lääninhallitus oli todennut Helsingin kuljetuspalvelujärjestelmän seuraamisen olevan edelleen välttämätöntä ja kehottanut Helsingin sosiaalivirastoa ilmoittamaan viimeistään 31.12.2007 viraston toimenpiteistä asiassa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.