18.12.2007

Tuomareiden virkasyyteasiat - Tuomarin käyttäytyminen - Kielenkäyttö

Hovioikeuden istunnon puheenjohtajan epäilty virkarikos

Hovioikeuden istunnon puheenjohtaja oli käsitellyt rikosasiaa, jossa oli ollut kaksi vastaajaa. Toinen vastaajista oli tehnyt poliisille rikosilmoituksen, jonka mukaan puheenjohtaja oli istunnossa käyttänyt hänestä ilmausta "konna".

Poliisi toimitti asiassa esitutkinnan, jossa puheenjohtajaa kuultiin rikoksesta epäiltynä. Oikeuskansleri katsoi esitutkinnan perusteella tulleen selvitetyksi, että puheenjohtaja oli istunnossa, puhutellessaan tuomion julistamisen jälkeen toista vastaajaa, viitannut "varoittavana esimerkkinä" rikosilmoituksen tehneeseen vastaajaan käyttäen tästä ilmaisua "konna". Oikeuskansleri katsoi syyteharkinnassaan, ettei kunnianloukkauksen, tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tai muunkaan rikoksen tunnusmerkistö täyttynyt.

Menettelyn virkamiesoikeudellisen arvion osalta oikeuskansleri viittasi valtion virkamieslain 14 §:n 2 momentin säännökseen, jonka mukaan virkamiehen tulee käyttäytyä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Mainittu lainkohta asettaa virkatehtävissä vaatimuksia myös kielenkäytölle, jonka tulee ilmentää virkamieheltä edellytettyä asiallista käyttäytymistä. Vaikka mainitusta lainkohdasta ei voikaan johtaa mitään yksityiskohtaisia sääntöjä kielenkäytön suhteen, on selvää, että ainakaan halventaviksi katsottavat ilmaisut eivät kuulu virkakieleen. Oikeuden puheenjohtajan tehtävässä käyttäytymiselle on lisäksi asetettava korostettu vaatimus. Tuomari edustaa asianosaisten ja todistajien suuntaan sekä muutoinkin ulospäin tuomiovaltaa. Tuomarin tulee käyttäytyä tahdikkaasti ja hänen on varottava, ettei kielenkäytöstään välity ulospäin sellaista kuvaa, joka esimerkiksi olisi omiaan herättämään epäilyksiä tuomioistuimen puolueettomuutta kohtaan.

Oikeuskansleri katsoi, että puheenjohtaja oli hovioikeuden istunnossa viitannut vastaajaan käyttäen sellaista epäasiallista ilmaisua, jonka johdosta hän oli menetellyt valtion virkamieslain 14 §:n 2 momentin vastaisesti. Oikeuskansleri saattoi puheenjohtajan menettelystä esittämänsä käsityksen hänen tietoonsa.

Valtion virkamieslain 14 §:n 2 momentti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.