7.12.2007

Ulkomaalaisviraston menettely - Päätösjäljennöksen lähettäminen - Tietojen antaminen

Ulkomaalaisviraston menettely

Oikeuskanslerinvirastossa oli ollut vireillä A:n 6.5.2004 tekemä kansalaisuushakemuksen käsittelyä koskeva kantelu. Sen tutkimista varten oikeuskanslerinviraston esittelijä oli palauttaessaan Ulkomaalaisvirastosta lainassa olleen asiakirjavihon Ulkomaalaisvirastoon kansalaisuushakemuksen käsittelyä varten pyytänyt hakemuksen ratkaisemisen jälkeen lähettämään päätöksestä jäljennöksen oikeuskanslerinvirastoon.

Päätöstä, joka oli tehty 4.7.2005, ei kuitenkaan ollut Ulkomaalaisvirastosta lähetetty oikeuskanslerinvirastoon. Puhelimitse 16.12.2005 kansalaisuushakemuksen käsittelyvaihetta tiedusteltaessa Ulkomaalaisviraston kirjaamosta oli vastattu käsittelyn olevan vielä kesken. Asian oikea tilanne oliselvinnyt 18.7.2006 asiaa uudestaan Ulkomaalaisvirastosta tiedusteltaessa. Tällöinkään Ulkomaalaisvirasto ei ollut toimittanut jäljennöstä päätöksestään, vaan päätös oli hankittu oikeuskanslerinvirastoon Helsingin hallinto-oikeudesta.

Oikeuskansleri totesi päätöksessään, että Ulkomaalaisviraston virkamiehet olivat menetelleet lainvastaisesti, kun he eivät olleet lähettäneet päätösjäljennöstä pyynnöstä huolimatta oikeuskanslerinvirastoon ja kun Ulkomaalaisviraston kirjaamosta oli annettu virheellistä tietoa asian käsittelyvaiheesta sitä kysyttäessä.

Ulkomaalaisvirasto oli antamassaan selvityksessä myöntänyt, ettei päätösjäljennöstä ollut lähetetty. Kirjaamosta annettujen käsittelytietojen osalta Ulkomaalaisvirasto oli viitannut inhimilliseen erehdykseen rekisterimerkintöjen tulkinnassa. Ulkomaalaisvirasto oli ilmoittanut tulevansa ohjeistamaan viraston virkamiehiä huomioimaan asiakirjapyynnöt vielä siinäkin vaiheessa, kun asian käsittely virastossa oli muutoin päättynyt. Lisäksi Ulkomaalaisvirasto oli selvityksessään ilmoittanut, että vuoden 2009 aikana käyttöön otettavan uuden tietojärjestelmän suunnittelussa tullaan kiinnittämään huomiota merkintöjen selkeyteen ja ymmärrettävyyteen ja käyttöön otossa kattavaan koulutukseen ja ohjeistukseen.

Kun Ulkomaalaisvirasto oli jo ryhtynyt toimenpiteisiin asiakirjapyyntöjen huomioimiseksi ja siihen, että viraston henkilökunnan huomiota kiinnitetään oikeiden tietojen antamiseen asianhallintajärjestelmästä, asia ei antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että oikeuskansleri kiinnitti Ulkomaalaisviraston huomiota siihen, että oikeuskanslerilla on perustuslain 111 §:n 1 momentin nojalla oikeus saada viranomaisilta laillisuusvalvontaansa varten tarvitsemansa tiedot.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.