29.11.2007

Esitutkinta - Syyteoikeus - Vanhentuminen

Syyteoikeuden vanhentuminen esitutkinnassa

Kantelija oli tehnyt rikosilmoituksen poliisille muutamaa päivää aiemmin tapahtuneesta kunnianloukkauksesta. Poliisi kirjasi ilmoituksen ja ryhtyi tutkimaan asiaa. Runsaan kahden vuoden kuluttua tutkinnanjohtajana toiminut rikoskomisario teki päätöksen tutkinnan lopettamisesta sillä perusteella, että rikosta ei voitu osoittaa tapahtuneen. Epäilty teko, joka rikoksena vanheni kahdessa vuodessa, oli kuitenkin lopettamispäätöstä tehtäessä jo ehtinyt vanhentua, jolloin asianomistaja ei enää voinut käyttää toissijaista syyteoikeuttaan.

Poliisiviranomaisten oikeuskanslerille antamien selvitysten mukaan tapahtuma oli aiheutunut huolimattomuudesta, jonka osasyyksi kerrottiin tapahtuma-aikana vallinneet poikkeuksellisen suuret työpaineet suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin. Esitutkintojen etenemisen seurantaa ilmoitettiin sittemmin kehitetyn vastaavien tapahtumien ehkäisemiseksi vastaisuudessa.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan poliisilaitos ei ollut oikeudellisesti tyydyttävällä tavalla kyennyt perustelemaan esitutkinnan viipymistä kantelussa tarkoitetussa tapauksessa. Esitutkinta tulee järjestää siten, ettei tutkittavana olevan teon syyteoikeus pääse vanhentumaan viranomaisista riippuvasta syystä. Lisäksi on pyrittävä huolehtimaan siitä, että syyttäjälle jää riittävästi aikaa syyteharkintaan. Myös asianomistajalle on jäätävä aikaa käyttää toissijaista syyteoikeuttaan siinä tapauksessa, että asia päätetään esitutkinnassa syyttäjälle lähettämättä.

Kantelussa selostetun tapahtuman moitittavuutta arvioidessaan apulaisoikeuskansleri otti kuitenkin huomioon sen, mitä poliisiviranomaiset olivat kertoneet tapahtuma-aikana vallinneista työolosuhteista ja sen, että poliisin johto oli ilmoittanut ryhtyneensä toimenpiteisiin vastaavien tapahtumien ehkäisemiseksi vastaisuudessa. Apulaisoikeuskansleri katsoi laillisuusvalvonnallisesti riittäväksi toimenpiteeksi kiinnittää asianomaisen poliisilaitoksen huomion lainsäädännön esitutkinnan suorittamiselle asettamien määräaikojen noudattamiseen ja esitutkinnan joutuisuuden turvaamiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.