20.11.2007

Poliisi - Liikennevalvonta

Poliisin menettely liikennevalvonnassa

Liikkuvan poliisin partio oli liikennevalvonnan yhteydessä pysäytettyään kantelijan kuljettaman henkilöauton todennut kantelijalta puuttuvan oikeuden ajoneuvon kuljettamiseen. Kantelijan vastaanotettua poliisin antaman rangaistusvaatimuksen kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta hän oli uhannut jatkaa ajoneuvon kuljettamista. Tällöin poliisimies oli ottanut kantelijan auton avaimet haltuunsa ja kantelija oli joutunut jatkamaan matkaansa taksikyydillä. Kantelija arvosteli poliisin menettelyä ottaa auton avaimet haltuunsa.

Apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että eduskunnan apulaisoikeusasiamies oli vuonna 2001 antamassaan päätöksessä todennut, ettei poliisin menettelyä ottaa auton avaimet haltuunsa ajo-oikeudetta ajoon (nykyisin kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta) syyllistyneeltä pääsääntöisesti voida pitää lainmukaisena, ellei konkreettiseen tapaukseen liity sellaisia erityisiä olosuhteita, että ajon jatkuminen todennäköisesti johtaisi siihen, että henkilö syyllistyisi poliisilain 20 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin henkeen, terveyteen, vapauteen, kotirauhaan tai omaisuuteen kohdistuviin rikoksiin tai että hänen voidaan olettaa aiheuttavan saman pykälän 2 momentissa tarkoitettua huomattavaa vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle.

Apulaisoikeuskansleri viittasi omassa kannanotossaan poliisilain 2 §:ssä säänneltyihin poliisitoiminnan yleisiin periaatteisiin, muun muassa säännökseen, jonka mukaan poliisin tulee ensisijaisesti neuvoin, kehotuksin ja käskyin pyrkiä ylläpitämään yleistä järjestystä ja turvallisuutta, ja totesi, että tilanteessa, jossa kulkuneuvon oikeudetta kuljettamisesta kiinni jäänyt henkilö uhkaa jatkaa ajoneuvon kuljettamista, voidaan pitää riittävänä, että poliisimies ensi vaiheessa kieltää henkilöä jatkamasta ajoa. Jos henkilö siitä huolimatta jatkaa ajoa, hän voinee syyllistyä, paitsi kulkuneuvon oikeudetta kuljettamiseen, rikoslain 16 luvun 4 §:ssä rangaistavaksi säädettyyn niskoitteluun poliisia vastaan. Molemmista rikoksista voi seurata vankeusrangaistus, mikä mahdollistaa kiinnioton pakkokeinolain 1 luvun 1 §:n perusteella.

Sisäasiainministeriön poliisiosasto oli aikanaan ilmoittanut laittaneensa apulaisoikeusasiamiehen vuonna 2001 antaman päätöksen poliisin Tiimi Foorumin ajankohtaista-taululle sekä lyhennelmän siitä ylijohdon kannanotot-taululle. Apulaisoikeuskansleri lähetti oman ratkaisunsa sisäasiainministeriön poliisiosastolle tiedoksi ja pyysi poliisiosastoa määräpäivään mennessä arvioimaan ja ilmoittamaan apulaisoikeuskanslerille, olivatko poliisiosaston apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun johdosta aikanaan suorittamat toimenpiteet olleet riittäviä, vai kaipaisiko asia vielä tehokkaampaa ohjeistusta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.