14.11.2007

Ahvenanmaan maakuntahallitus - Kiinteä määräraha

Ahvenanmaan maakunnan hallituksen menettely maakunnan talousarvioon sisältyneen kiinteän määrärahan ylittämisessä

Korkein hallinto-oikeus oli antanut päätöksen, jossa oli todettu, että Ahvenanmaan maakuntahallituksella ei ollut laillisia perusteita päätökselleen, joka oli koskenut erään yhtiön anniskelutilan anniskeluajan lyhentämistä. Yhtiön korvausvaatimuksen ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen johdosta Ahvenanmaan maakunnan hallitus ja kyseinen yhtiö tekivät myöhemmin sopimuksen, jonka mukaisesti maakunnan hallitus maksoi yhtiölle korvauksen. Mainittu korvaus rasitti maakunnan talousarviossa olevaa kohtaa, joka muodosti kiinteän määrärahan. Maksettu korvaussumma oli suurempi kuin kohdan mukainen kiinteä määräraha, joka siten ylitettiin. Maksetusta korvaussummasta aiheutuneet kustannukset katettiin myöhemmin lisätalousarviolla.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että maakunnan talousarvioon sisältyvät määrärahat määräävät maakunnan varojen suuruuden ja käyttötarkoituksen oikeudellisesti sitovalla tavalla. Maakunnan varainhoidosta annetun maakuntalain 9 §:n ja maakunnan talousarviota koskevan asetuksen 6 §:n mukainen lähtökohta on, että maakunnan talousarvioon sisältyvää kiinteää määrärahaa ei saa ylittää. Mitään yleistä oikeutta ylittää tällaista kiinteää määrärahaa ei ole. Käsillä olevassa yksittäisessä tapauksessa ei myöskään tullut ilmi sellaisia seikkoja, jotka asian oikeudellisessa arvioinnissa olisi voitu katsoa oikeuttaneen maakunnan hallituksen menettelyn. Maakunnan hallituksen menettelyä voitiin siten arvostella.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti maakunnan hallituksen huomiota hänen asiassa esittämiinsä näkökohtiin koskien maakunnan talousarvioon sisältyneen kiinteän määrärahan ylittämistä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.