13.11.2007

Määräaikainen virkasuhde - Kelpoisuusvaatimukset - Haettavaksi julistaminen

Määräaikaiseen virkasuhteeseen ottamisesta

Kaupungin oppilaitoksessa oli ajanjaksona 2001-2004 toistuvasti otettu yli kuuden kuukauden pituisiksi muodostuneisiin määräaikaisiin virkasuhteisiin kelpoisuutta vailla olevia ilman että olisi näytetty, että 1) päätöksen tekemiseen ilman edeltävää hakumenettelyä olisi ollut lainmukainen peruste, tai 2) että tehtävän edellyttämät kelpoisuusvaatimukset täyttävien henkilöiden puuttuminen olisi muullakaan tavoin selvitetty, tai 3) että olisi ollut muu erityinen syy kelpoisuutta vailla olevan henkilön ottamiseen. Apulaisoikeuskanslerin sijainen huomautti vastaisen varalle asianomaiselle rehtorille hänen virheellisestä menettelystään.

Kantelun tutkinnan yhteydessä kaupunki oli laiminlyönyt toimittaa oikeuskanslerille siltä vaadittuja tietoja ja selvityksiä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen huomautti kaupunginhallitukselle, opetuslautakunnalle ja rehtorille tästä virheellisestä menettelystä.

A opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 23 § 1 mom
L kunnallisesta viranhaltijasta 4 § 3 mom
Suomen perustusL 111 § 1 mom
L valtioneuvoston oikeuskanslerista 5 § 1 mom
KuntaL 23 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.