8.11.2007

Hyvä hallinto - Viivytyksettömyysvaatimus - Asiakirjan antamisesta päättäminen

Kunnallisvirkamiesten menettelystä

Apulaisoikeuskanslerin sijainen arvosteli kunnan sivistystoimenjohtajan ja lukion rehtorin menettelyä virantäyttöasian yhteydessä.

Kantelijan hakeman lehtorin viran hakuaika päättyi 29.4.2005 ja virkaan kuuluvien opetustehtävien oli määrä alkaa 1.8.2005. Kun jo toukokuussa oli tiedossa, ettei virkaa täytetä ja sanottujen opetustehtävien hoidosta oli osaksi päätetty toisin 28.6.2005, päätöksen tekeminen viran täyttämättä jättämisestä vasta 14.9.2005 ei ollut sopusoinnussa perustuslain 21 §:ssä ja hallintolain 23 §:n 1 momentissa säädetyn käsittelyn viivytyksettömyysvaatimuksen kanssa. Kun sivistystoimenjohtaja lisäksi lähetti kantelijalle hänen 11.8.2005 pyytämänsä asiakirjan vasta 14.9.2005 eli yli kuukausi asiakirjapyynnön esittämisen jälkeen, hänen menettelynsä oli myös ristiriidassa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n 4 momentin säännöksen kanssa.

Kantelijan pyydettyä tietoja lukion opetusjärjestelyistä rehtori oli vastannut tiedustelemalla, mihin kantelija tarvitsi sanottuja tietoja. Rehtorin menettely ei ollut perustuslain 21 §:ssä edellytetyn hyvän hallinnon mukaisella tavalla asiallista.

Suomen perustusL 21 §
HallintoL 23 § 1 mom
L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 14 § 4 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.