2.11.2007

Viipyminen

Asian viipyminen

Kantelija oli toimittanut kaupungin kirjaamoon 27.2.2003 kirjoituksen, jossa hän edellytti kaupungin toimenpiteitä kirjoituksessa tarkoittamassaan asiassa. Kaupunki ei ollut 4.5.2006 mennessä ratkaissut asiaa, joten kantelija pyysi oikeuskansleria selittävään menettelyn lainmukaisuuden.

Kaupungilta 31.10.2007 saadun tiedon mukaan asian käsittely oli tuolloin vielä kesken kaupungin taholta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, ettei kaupungin antamassa selvityksessä ollut tuotu esille seikkoja, jotka hyväksyttävällä tavalla selittäisivät asian pitkän käsittelyajan. Asian käsittelyä ei voitu pitää perustuslain 21 §:n 1 momentin eikä hyvän hallinnon mukaisena. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupunginhallituksen ja asian käsittelystä vastuussa olleiden kaupungin toimielinten ja viranhaltijoiden vakavaa huomiota mainittuun perustuslain säännökseen, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä.

Suomen perustuslaki 21 § 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.