2.11.2007

Virantäyttö - Nimitysmuistio - Hakuilmoitus

Virantäyttö

Kantelija oli kirjoituksessaan arvostellut vankilan johtajan menettelyä ylivartijan viran täytössä. Kantelijan mukaan virkaan oli nimitetty häntä vähemmän ansioitunut hakija. Kantelijan mukaan häntä ei kohdeltu virantäytössä tasapuolisesti eikä oikeudenmukaisesti, vaan virkaan oli haluttu nimittä kyseisessä vankilassa työskennellyt virkamies.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, ettei hänellä käytettävissä olleen asiakirja-aineiston perusteella ollut oikeudellisia perusteita katsoa, että ylivartijan viran täyttämisessä olisi käytetty harkintavaltaa väärässä tarkoituksessa tai muutoin sillä tavalla, että siihen olisi lasillisuusvalvojan toimesta syytä puuttua.

Kantelijan mukaan ylivartijan viran tehtäviä ei ollut ilmoitettu virkaa koskevassa hakuilmoituksessa. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi tältä osin, että vaikka kantelijalla oli saadun selvityksen perusteella ollut mahdollisuus saada tietoja ylivartijan viran tehtäväkokonaisuudesta, olisi valtion virkamiesasetuksen 7a §:n mukaan virkaan kuuluvat tehtävät tullut ilmoittaa hakuilmoituksessa ja siten määritellä ennen viran julistamista haettavaksi. Edelleen apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että ansioituneimmiksi katsottujen hakijoiden ansioita oli virantäyttöä koskevassa nimitysmuistiossa selostettu jossain määrin jäsentymättömästi. Hänen mukaansa heidän ansioitaan ja sopivuuttaan tehtävään olisi ollut syytä vertailla nimitysmuistiossa yksityiskohtaisemmin ja tuoda siten selkeämmin esille ratkaisun perustelut. Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi mainituista seikoista esittämänsä huomiot vankilan ja nimityspäätöksen tehneen vankilan johtajan tietoon.

Valtion virkamiesasetus 7a §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.