10.1.2007

Virkamiehen kielenkäyttö - Poliisin menettely - Esitutkinta

Asiallinen kielenkäyttö

Kantelijalla oli ollut riitaisuuksia toisen yksityishenkilön kanssa. Osapuolet olivat tehneet toisistaan ilmoituksia poliisille. Kantelukirjoituksen mukaan rikosylikonstaapeli oli rikosasian sovittelusta keskusteltaessa sanonut kantelijalle, että "jos en sovittele, niin toinen on kohta raudoissa ja toinen laudoissa".

Kattavaa selvitystä rikosylikonstaapelin käyttämän lausuman täsmällisestä sanamuodosta ja asiayhteydestä kantelijan kanssa käymässään keskustelussa ei ollut saatavissa. Ilmeistä kuitenkin oli, että rikosylikonstaapeli oli, nimenomaan pyrkiessään asian sovinnolliseen ratkaisuun, tuonut keskustelussaan kantelijan kanssa esille sen, että toinen osapuoli voi joutua "rautoihin" ja toinen "lautoihin", mikäli asiaa ei saataisi sovittua.

Rikosylikonstaapelin käyttämien ilmaisujen käyttäminen oli kritiikille altis valtion virkamieslain 14 §:n 2 momentin valossa. Mainitussa säännöksessä asetetaan virkamiehelle velvollisuus käyttäytyä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Tämä asettaa vaatimuksia myös virka-asioissa tapahtuvalle kielenkäytölle. Rikosylikonstaapeli oli käyttänyt vertauskuvallisia sanoja, mutta niiden taustalla olevan viestin sisältö oli vakava. Tilanteessa, jossa riidan osapuolille kerrotaan sovinnon mahdollisuudesta, ei tällaisten ilmaisujen käyttäminen ollut apulaisoikeuskanslerin käsityksen mukaan asianmukaista kielenkäyttöä. Vaarana oli, että toinen osapuoli ymmärtäisi poliisin viestin väärin esimerkiksi niin, että poliisi yrittäisi painostaa tätä sovintoon.

Apulaisoikeuskansleri saattoi rikosylikonstaapelin tietoon käsityksensä virkamiehen velvollisuudesta käyttäytyä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.